Legnicki mecenas ambasadorem mediacji

Adriana Olszowy

Legniczanka Adriana Olszowy zostanie uhonorowana nagrodą Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wyróżnienia są przyznawane za przyczynianie się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz propagowanie polubownego rozwiązywania sporów między instytucjami finansowymi, a ich klientami.

W tegorocznej edycji prestiżowym wyróżnieniem Ambasadora mediacji na rynku finansowym uhonorowana zostanie legniczanka radca prawny Adriana Olszowy, która jest orędownikiem polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów, jeszcze przed etapem sądowym. W tym celu wykorzystuje ogromne doświadczenie zdobyte w ostatnich latach w kilkuset mediacjach, będąc pełnomocnikiem poszkodowanych klientów instytucji finansowych. Jak przekonuje, nie da się przecenić możliwości zakończenia sporu ugodą, bez konieczności prowadzenia długiego i kosztownego postępowania sądowego.

– Największą zaletą mediacji, w odróżnieniu od rozstrzygnięć sądowych, jest to, iż mediacje pozwalają na zabezpieczenie potrzeb wszystkich uczestników, a nie tylko jednej strony – wskazuje mecenas Olszowy. – Ogromną rolą prawników jest to, by nie tylko wiedzieli o mediacji, ale zachęcali do niej i czynnie w niej uczestniczyli – zaznacza.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbędzie się 12 czerwca w siedzibie UKNF, w Warszawie. W trakcie wydarzenia już po raz piąty przyznany zostanie również tytuł Instytucji finansowej przyjaznej mediacji.

Dodaj komentarz