LEGNICA. Życie zaczyna się po sześćdziesiątce

IMG_6839O seniorów zadbali nie tylko legniccy samorządowcy. Ich aktywizacją zajęło się także Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, które na projekt adresowany do legniczan powyżej 60 roku życia otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 130 tys. zł. Za te pieniądze do końca roku będą organizować bezpłatne zajęcia dla 41 osób po sześćdziesiątce.

Legniccy seniorzy mogą zgłaszać chęć udziału w bezpłatnym projekcie „Aktywni Seniorzy – Obywatelskie Społeczeństwo” do 11 czerwca. – Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i integracji wewnątrzpokoleniowej legniczan w wieku 60 plus – informuje Mirosław Jankowski, przewodniczący LSIO.

Pomysłodawcy projektu zorganizują m.in. II Legnicką Szkołę Liderów Senioralnych, polegającą na cyklu szkoleń i warsztatów poświęconych aktywności społecznej osób starszych. Oprócz tego uczestnicy projektu wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych we Wrocławiu i Legnicy. Będą m.in. odwiedzać opery, filharmonie, teatry muzyczne i kina. Zaplanowano także poszerzenie oferty w ramach miejsc przyjaznych seniorom – czyli punktów wprowadzających rabaty dla osób powyżej 60 roku życia. Są to m.in. apteki, kawiarnie czy siłownie.

By wziąć udział w projekcie, należy złożyć wypełnioną deklarację uczestnictwa – dostępną w siedzibie LSIO przy ul. Kościuszki 25/1 lub na stronie internetowej – www.lsio.org.pl.

JOM

Dodaj komentarz