LEGNICA. Zabytek zyskał dawny blask

IMG_5391Na długo przed planowanym terminem zakończyła się rewitalizacja siedziby Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Odrestaurowany budynek robi wrażenie, tym bardziej, że zyskał nowe oświetlenie.

Tuż przed świętami zakończyły się odbiory techniczne odnowionej budowli. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku od wymiany 381 okien. Kolejne etapy objęły odnowienie elewacji, przywrócenie dawnego wyglądu elementom i detalom architektonicznym. Założono nowe podgrzewane rynny. Wyremontowano też dach.

Gustowna elewacja została wykonana zarówno na zewnątrz budowli, jak i na wewnętrznym dziedzińcu. To urokliwe miejsce, niewidoczne z zewnątrz, nabrało zupełnie nowego charakteru.

Podczas rewitalizacji szkoły odkryto w bramie wjazdowej piękne ornamenty florystyczne, Jest to ciekawy rodzaj twórczości, zwany malarstwem patronowym. Zostały one odrestaurowane i są jedną z atrakcji tej budowli. Budynek energetyka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, stąd prace były wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków.

Podczas rewitalizacji szkoła normalnie funkcjonowała. Koszt inwestycji to około 5 mln zł. Prace, według pierwotnych terminów, miały zakończyć się we wrześniu 2015 roku.

Monumentalna budowla zaprojektowana została przez architekta miejskiego Kirchnera w stylu włoskiego renesansu. Budynek ma cztery skrzydła jednakowej długości, zgrupowane wokół prostokątnego dziedzińca. Skrzydło główne – od strony ul. Skarbka – akcentuje pięcioosobowy ryzalit, pośrodku którego umieszczono portal główny. Dwie górne kondygnacje ryzalitu wypełniają wysokie, półkoliste zamknięte okna, które ujmują arkady spoczywające na kolumnach o kompozytowych kapitelach.

ŹRÓDŁO UM LEGNICA

Dodaj komentarz