LEGNICA. Wyłudziła dotację na szkołę kosmetyczną (WIDEO)

2015-10-21 14_07_0141 – letnia kobieta oszukała Urząd Miasta w Legnicy na prawie 213. 000 zł. Prowadząc szkołę policealną, wyłudziła z miasta pieniądze zawyżając liczbę słuchaczy. Prokurator uznając, że cele kary zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy uzgodnił z oskarżoną karę w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.

Zawiadomienie o przestępstwie złożone zostało w lipcu 2015 r. przez Urząd Miasta w Legnicy. Wynikało z niego, iż prowadzona przez oskarżoną policealna szkoła kosmetyczna dla dorosłych funkcjonowała na rynku szkół niepublicznych od 2006 r. Od tego czasu placówka miała nadane uprawnienia szkoły publicznej i w związku z obowiązującymi przepisami w latach 2013 – 2015 otrzymywała dotacje na utrzymanie. Ich wysokość zależała od faktycznej ilości biorących udział w zajęciach słuchaczek.

– Po przeprowadzonej przez Urząd Miasta w Legnicy kontroli okazało się, że szkoła jest zamknięta. Uniemożliwiło to przeprowadzenie sprawdzeń. W związku z powyższym urząd miasta wystosował pisma do słuchaczek placówki, aby ustalić, czy faktycznie w tym okresie pobierały w szkole naukę. Z urzędem skontaktowało się 6 kobiet, które temu zaprzeczyły. Stąd zawiadomienie o przestępstwie – mówi Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Przeprowadzone śledztwo wykazało. że Agnieszka M. wnioski o wypłatę dotacji, zawyżając w nich liczbę słuchaczy, złożyła 23 – krotnie poczynając od września 2013 r. a kończąc w lipcu 2015 r.

– Kobieta poświadczyła w dokumentach nieprawdę zawyżając liczbę słuchaczy. Miesięcznie wyłudziła dotację w kwocie od ponad 5.200 zł do nawet prawie 14.000 zł. Łączna suma wyłudzenia w całym okresie to 212.967,18 zł – mówi rzecznik prasowy legnickiej prokuratury.

Po przesłuchaniu świadków i dokonaniu powyższych ustaleń Agnieszce M. postawiono zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa, złożyła wyjaśnienia, zadeklarowała chęć naprawienia szkody oraz dobrowolnego poddania się karze.

Kobieta będzie musiała naprawić szkodę wyrządzoną przestępstwem w terminie 3 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Agnieszka M. nie była dotąd karana sądownie. Za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

.

Dodaj komentarz