Jak Legnica walczy ze smogiem?

Ekologiczne autobusy, ocieplanie mieszkań, edukacja – to tylko niektóre działania podejmowane dla poprawy jakości powietrza w Legnicy. Walka ze smogiem jest jednym z wyzwań i priorytetów dla władz miasta, instytucji i mieszkańców.

Jednym z najważniejszych działań w walce ze smogiem jest realizowany w Legnicy program ograniczenia niskiej emisji (PONE). Jego głównym założeniem jest dotowanie, także z budżetu miasta, wymiany przez mieszkańców ogrzewania zanieczyszczającego powietrze na przyjazne środowisku. W latach 2015–2018 z tej formy wsparcia, która kosztowała ok. 3,5 mln zł, skorzystało blisko 740 gospodarstw domowych. W roku 2019 dofinansowanie obejmie kolejne 350 gospodarstw.

Innym działaniem ograniczającym niską emisję jest termomodernizacja i podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych i różnych obiektów użyteczności publicznej. W Legnicy ocieplono bardzo wiele budynków szkolnych i przedszkoli. Wydano na ten cel już kilkadziesiąt milionów zł. Do miejskich sieci przyłączane są mieszkania komunalne m.in. przy ul. Głogowskiej, budynki szkolne, przedszkola, hale sportowe. Budowane są nowoczesne sieci ciepłownicze.

Systematycznie wymieniana jest też flota autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy otrzymali w ostatnich latach 34 nowoczesne i ekologiczne autobusy. Ich wartość sięga 40 mln zł. Tylko w minionym roku na ulice wyjechało osiem autobusów, spełniających normę ekologiczną Euro VI, w tym cztery hybrydowe. W planach jest zakup kolejnych, o napędzie elektrycznym.

Istotnym działaniem w walce ze smogiem jest kontrolowanie przez straż miejską, czy w piecach nie są spalane różnego rodzaju odpady, które zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje. Akcja prowadzona jest przez cały rok, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W trakcie interwencji strażnicy stwierdzali m.in. spalanie w piecach sklejki, płyt wiórowych, malowanego i lakierowanego drewna, odpadów plastikowych. W wielu przypadkach interwencje kończyły się mandatem lub kierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Te działania prowadzone od lat przyczyniły się do podniesienia świadomości mieszkańców, co skutkowało zmniejszeniem przypadków spalania niebezpiecznych materiałów.

W walce ze smogiem miasto współpracuje z różnymi instytucjami. W 2016 r. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zadeklarowano podejmowanie wspólnych działań, służących ochronie jakości powietrza, w szczególności w zakresie zapewnienia danych do systemu ocen i prognoz jakości powietrza w Legnicy.

Z kolei w ramach umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań wynikających z PONE uzyskaliśmy ok. 2,5 mln zł w formie dotacji i pożyczek.

Wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim miasto zrealizowało unijny projekt LIFE-APIS/PL, czego efektem było zainstalowanie tablicy informującej o prognozowanych parametrach środowiska – powietrza.

Miasto zawarło porozumienie z PGNiG w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, które polega na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz przedsiębiorców do eliminacji używania paliwa stałego i zastępowania go piecami zasilanymi paliwem gazowym.

Innym ważnym działaniem jest przystąpienie miasta do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii, którego jest współorganizatorem.

– By pokazać skalę problemu, w związku z niską emisją, prowadzimy wiele kampanii edukacyjnych dla różnych grup społecznych – mówi Przemysław Rogowski, dyrektor wydziału środowiska i gospodarowania odpadami Urzędu Miasta. Odbywają się też akcje edukacyjne, happeningi połączone z konkursami dla najmłodszych, dni otwarte w ciepłowni, szkolenia dla nauczycieli i inne.

Dodaj komentarz

*

code