LEGNICA. W szkołach tylko 3 proc. dzieci

IMG_0395W czasie przerwy świątecznej, która w tym roku trwa od 22 do 31 grudnia, szkoły podstawowe organizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Podobnie będzie 2 i 5 stycznia 2015 r., które to dni dyrektorzy szkół mogli uznać za dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych.

O organizacji zajęć w placówkach oświatowych rodzice zostali poinformowani głównie podczas organizowanych w szkołach zebrań, również dzięki wiadomościom wysyłanym poprzez e-dziennik i ogłoszeniom publikowanym na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych w poszczególnych szkołach.

Chęć udziału w zajęciach w czasie przerwy świątecznej wyraziło 169 uczniów, co stanowi około 3 proc. uczniów szkół podstawowych. W Legnicy zajęcia takie organizowane są we wszystkich podstawówkach, oprócz Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie nie zgłosił się żaden uczeń.

Niezależnie od organizowania czasu wolnego przez szkoły, interesujące zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży przygotowało Młodzieżowe Centrum Kultury. Są to m. in. warsztaty tańca towarzyskiego, nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, wokalne, szachowe, czytelnicze, muzyczne, modelarskie, techniczne oraz konsultacje logopedyczne.  Odbywają się w godz. 10-14.

UM LEGNICA

Dodaj komentarz