LEGNICA. Szóstoklasiści piszą pierwszy egzamin

IMG_8716773 uczniów klas szóstych z dwunastu legnickich szkół podstawowych przystąpi dziś do sprawdzianu. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 60 minut. W przypadku uczniów, którym przysługuje specjalne dostosowanie warunków, czas może być przedłużony o 30 minut.

Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Test jest obowiązkowy. Przystąpienie do niego stanowi jeden z warunków ukończenia szkoły. Co ciekawe, nie można go nie zdać. Wynik ma jedynie znaczenie informacyjne.

– Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do niego w roku następnym – informuje Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy magistratu.

Sprawdzian będzie przeprowadzony po raz ostatni według formuły obowiązującej od dwunastu lat. W przyszłym roku będzie się składał z dwóch części: wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki. Sprawdzi też wiedzę z historii, przyrody i języka obcego.

JOM

Dodaj komentarz