LEGNICA. Skażona woda

IMG_4945O lokalnym zanieczyszczeniu wody bakterią Clostridium perfringens poinformował sanepid prezydenta i Legnicy oraz Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Problem, który wystąpił na ul. Rycerskiej i Piastowskiej, został ujawniony podczas rutynowych badań.

Zanieczyszczenie wody dotyczy następujących nieruchomości: ul. Piastowska: nr 13, 15, 15a, 15b, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30 oraz ul. Rycerska: nr 15, 15a, 16, 16a, 16b, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21.

Źródło zanieczyszczenia nie jest znane. Wiadomo, że badania wykluczyły, by mogło do niego dojść w zakładzie produkcji wody, skąd rozsyłana jest na teren całego miasta.

Służby prasowe prezydenta informują, że natychmiast uruchomiono służby zarządzania kryzysowego, a LPWiK niezwłocznie przystępuje do usuwania zanieczyszczeń poprzez płukanie sieci wodociągowej. Zabieg ten przeprowadzany będzie aż do skutku, a więc do usunięcia zanieczyszczenia wody potwierdzonego badaniem. W trakcie płukania może wystąpić zabrudzenie wody.

Na bramach budynków, do których dociera woda skażona, LPWiK w najbliższym czasie umieści kartki z niezbędnymi informacjami dla mieszkańców. Do czasu usunięcia zanieczyszczeń woda przeznaczona do celów spożywczych, przygotowywania pokarmów, mycia naczyń, ciała i zębów powinna być przegotowana. Nie trzeba jej gotować, używając np. do celów sanitarnych.

Mieszkańcy mogą uzyskać również informacje, dzwoniąc na numer pogotowia wodociągowego 994.

JOM

Dodaj komentarz