LEGNICA. Rusza akcja „Praca za długi”

IMG_2098Już w lutym pierwsi lokatorzy mieszkań komunalnych rozpoczną spłacanie własną pracą zadłużenia czynszowego wobec Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. W ciągu miesiąca będą mogli zmniejszyć dług nawet o 1400 zł.

Jak informuje Ryszard Lisiecki, zastępca dyrektora ZGM, dotychczas 12 zadłużonych lokatorów złożyło wnioski z propozycją odpracowania zaległych zobowiązań. Większość z nich została pozytywnie rozpatrzona i osoby te rozpoczną pracę.

Wykonywane będą proste czynności, takie jak: wymiana piasku w piaskownicach, sprzątanie podwórek, piwnic, strychów, załadunek odpadów wielkogabarytowych, drobne remonty. Za godzinę pracy dług zmniejszy się o 8 zł, bo na tyle ustalona została stawka godzinowa. Te pieniądze nie trafią do ręki dłużnika, lecz zostaną przeznaczone na spłatę jego zadłużenia.

Do odpracowania długu może przystąpić także rodzina dłużnika (najemcy lokalu) bądź inne osoby, które zechcą mu pomóc. W pierwszej kolejności dłużnik odpracuje należność główną, potem odsetki, a na końcu koszty sądowe i egzekucyjne.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do tego programu jest bieżące opłacanie czynszu. Wnioski można pobrać i składać z siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zielonej, w oddziałach gospodarki mieszkaniowej a także pobrać ze strony internetowej zgm.legnica.pl w zakładce informacje.

Akcja „Praca za długi” jest nagłaśniana w lokalnych mediach. Ale żeby trafić do wszystkich dłużników, informację o możliwości odpracowania zaległości czynszowych ZGM będzie przesyłał wraz z inną korespondencją za potwierdzeniem zwrotnym.

Odpracowanie zadłużenia jest jedną z kilku możliwości, jakie gmina proponuje dłużnikom. Mogą oni skorzystać z rozłożenia należności na raty, umorzenia długu w nadzwyczajnych sytuacjach albo odroczenia zapłaty.

Zadłużenie mieszkań komunalnych jest ogromne. Niezapłacone należności czynszowe wynoszą ponad 43 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze zadłużenie z udokumentowaną nieściągalnością w kwocie ponad 16 mln zł.

Na sześć tysięcy lokali około dwóch tysięcy ma zaległości czynszowe przekraczające trzy miesiące. Długi rekordzistów wynoszą nawet 100 tys. zł.

ŹRÓDŁO UM LEGNICA

Dodaj komentarz