LEGNICA. Przypominają o obowiązku odśnieżania

IMG_7496Magistrat przypomina zarządcom oraz właścicielom i administratorom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników przylegających do ich nieruchomości.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są odpowiedzialni, pod groźbą kar, za: usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz usuwanie nawisów – sopli – z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

Zaniedbanie tych obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną wysokości 100 zł lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie. Funkcjonariusze straży miejskiej będą sprawdzać czy zarządcy nieruchomości stosują się do przepisów.

Dodaj komentarz