LEGNICA. Nie ma problemu z miejscem w przedszkolu

IMG_8689Uchwałę, określającą kryteria rekrutacji do przedszkoli, podejmą na poniedziałkowej sesji legniccy radni. Według projektu, najwyżej punktowane są dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej placówki.

W Legnicy rodzice mają do dyspozycji przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i w punktach przedszkolnych. W roku szkolnym 2014/15 sieć pięćdziesięciu takich placówek tworzy 15 przedszkoli miejskich, 17 niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych oraz oddziały zorganizowane w 12 szkołach podstawowych (w tym jeden w prywatnej).

W tym roku wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 3331 dzieci w wieku 2,5-6 lat. Do miejskich placówek uczęszcza 1656 maluchów, do niepublicznych 1186. a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 489.

– Wskaźnik wychowania przedszkolnego z roku na rok systematycznie wzrasta i w bieżącym roku szkolnym wynosi ponad 95 procent. Dla porównania w skali kraju to około 72 procent. Miasto całkowicie zapewnia opiekę przedszkolną dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, urodzonych w drugim półroczu 2008 roku – informuje Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy legnickiego magistratu.

Ponadto w miejskich przedszkolach prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe. Nauczyciele realizują w tych placówkach łącznie 123 godziny tygodniowo różnorodnych zajęć. Dzieci mają możliwość m. in. nauki języka obcego, głównie angielskiego. W jednym przedszkolu podopieczni uczą się języka francuskiego, na co przeznacza się 49 godzin tygodniowo. W zajęciach dodatkowych bierze udział 4808 dzieci, co oznacza, że średnio każdy legnicki przedszkolak uczestniczy w trzech formach zajęć dodatkowych.

Nakłady, jakie miasto przeznacza w budżecie na zapewnienie powszechnego wychowania przedszkolnego, wyniosły w ubiegłym roku około 30,5 mln zł. Koszty, jakie ponieśli rodzice, to jakieś 2 mln zł. W kwocie miejskich wydatków 10,5 mln zł stanowią dotacje do placówek niepublicznych. Każdego wychowanka przedszkola prywatnego miasto dotuje w 75 proc., a z punktów przedszkolnych w 40 procentach.

Z

Dodaj komentarz