Legnica na liście Programu 100 obwodnic

Fot. UM Legnica

Legnica znalazła się na liście Ministerstwa Infrastruktury, na którą trafiło w sumie 100 obwodnic polskich miast. Jak zapowiadają przedstawiciele resortu, przetarg na to zadanie ma zostać ogłoszony za trzy lata.

To doskonała wiadomość dla legniczan, zwłaszcza kierowców, która przybliża miasto do realizacji tej ważnej inwestycji. Obwodnica ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 94.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 94 na kierunku od granicy państwa do Wrocławia. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju

– czytamy w komunikacie resortu.

Jak informuje ministerstwo, zostały już przygotowane środki na prace projektowe. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę obejścia poza granicami miasta. Planowana data ogłoszenia przetargu to I kwartał 2023 r.

Dodaj komentarz