Legnica: Finansowa pomoc dla uczniów. Ostatni dzwonek!

Jeszcze przez tydzień legniccy uczniowie będą składać wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. O pomoc finansową można starać się do 15 września, wypełniając formularz w jednej z dwóch miejscowych placówek.

Finansowa pomoc została przewidziana dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Jak informuję przedstawiciele magistratu, wsparcie to może mieć formę pomocy rzeczowej, np. zakup podręczników lub całkowitego albo częściowo pokrywać koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza plan nauczania, a także zajęciach edukacyjnych realizowanych poza murami szkoły. Stypendium wynosi dziś od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie.

Z kolei zasiłek szkolny, w wysokości 514 zł na osobę, przysługuje uczniom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego, np. wskutek śmierci rodzica. – Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie wsparcie może być przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – wyjaśnia Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.

Jak starać się o wsparcie? Formularze można znaleźć oraz złożyć w dwóch miejscach: Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej i Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Słubickiej. Ich rozpatrzeniem zajmą się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przydziela pomoc materialną.

Urzędnicy przypominają, że w 2016 r. ze stypendiów szkolnych skorzystało w Legnicy 1.018 osób. Wartość udzielonej pomocy przekroczyła 1,8 mln zł. Natomiast zasiłki przyznano w ub.r. 15 uczniom. Ich suma wyniosła niespełna 9 tys. zł.

Dodaj komentarz