LEGNICA. Ferie w mieście

IMG_6067Na organizację zimowego wypoczynku legnickich dzieci i młodzieży w budżecie miasta przeznaczono około 210 tys. zł. Ze zorganizowanych i dotowanych przez samorząd form wypoczynku skorzysta prawie cztery tysiące dziewcząt i chłopców.

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, inne podmioty oraz organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia, które podjęły się przygotowania różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie uzyskało kilkanaście podmiotów, w tym placówki gminne, spółdzielcze, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Wnioskodawcy przygotowują na ferie zimowe m. in.: zajęcia świetlicowe, biblioteczne, sportowe, wycieczki, półkolonie i wyjazdowe zimowiska.

W Legnicy od lat wielkim zainteresowaniem cieszą się tzw. półkolonie, organizowane dla uczniów pozostających w mieście. Taką formę wypoczynku przygotowały: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, Młodzieżowe Centrum Kultury i Zespół Placówek Specjalnych. Weźmie w nich udział ok. 350 uczniów.

Dzieci pochodzące z mniej zamożnych rodzin i posiadające aktualną decyzję MOPS oraz korzystające w szkołach z darmowych obiadów, w półkoloniach uczestniczyć będą bezpłatnie. Koloniści korzystać będą z dwóch posiłków – drugiego śniadania i obiadu.

W czasie trwania turnusów zorganizowane zostaną wycieczki krajoznawcze do atrakcyjnych turystycznie zakątków regionu, wyjścia do kina, Galerii Sztuki i Muzeum Miedzi. Na uczestników półkolonii czekają zajęcia sportowe, programy plastyczne, profilaktyczne, teatralne, taneczne i wiele innych.

ŹRÓDŁO UM LEGNICA

Dodaj komentarz