LEGNICA. Dogadali się w sprawie seniorów

IMG_0702Prezydenckim radnym i Legnickiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich udało się porozumieć w sprawie wspólnego projektu dotyczącego powołania Miejskiej Rady Seniorów. Ostateczną decyzję podejmie rada miejska podczas marcowego posiedzenia, które odbędzie się za dwa tygodnie.

Stronom, z udziałem przedstawicieli seniorów, udało się usiąść przy jednym stole i określić zadania, skład i zasady funkcjonowania nowego gremium. Prezydenccy radni zgodzili się na wprowadzenie zmian we własnym projekcie uchwały. – Autopoprawkę zgłosimy podczas najbliższej sesji – przyznaje radny Wojciech Cichoń, inicjator powołania rady seniorów.

Najistotniejsze rozstrzygnięcie dotyczy zobowiązania prezydenta i radnych do przekazywania seniorom projektów aktów prawa miejscowego dotyczących sytuacji osób starszych. Najdłuższą dyskusję wywołał skład i procedura tworzenia Miejskiej Rady Seniorów.

Ostatecznie gremium to ma liczyć od 13 do 17 osób i będzie się składać z przedstawicieli: prezydenta (dwie osoby), słuchaczy trzech Uniwersytetów Trzeciego Wieku (po jednym z każdego), a także od 8 do 12 osób wybranych przez tzw. forum wyborcze, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, klubów seniora, organizatorów UTW, a także sekcji emerytów i rencistów przy związkach zawodowych.

JOM

Dodaj komentarz