LEGNICA. Bezpłatne podręczniki dla wybranych

tornisterDarmowe podręczniki w nadchodzącym roku szkolnym otrzymają uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej, a także pierwszej klasy gimnazjum. To efekt wprowadzonej dwa lata temu reformy oświatowej.

1 września 2014 roku bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz” dostali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Ponadto szkoły otrzymały dotację celową w łącznej wysokości  103.089,09 zł na zakup ćwiczeń oraz podręczników do nauki języka nowożytnego, z których skorzystało 1369 dzieci.

Reforma wprowadzana jest etapami. Od 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. W roku szkolnym 2015/16 planuje się, że dotacja celowa będzie przeznaczona na zakup książek i podręczników dla 3662 uczniów szkół podstawowych i 1022 gimnazjalistów.

Dodatkowo, po raz pierwszy, zwiększono dotację na zakup podręczników i ćwiczeń dostosowanych do dysfunkcji dziecka niepełnosprawnego – przewiduje się, że będzie to dotyczyło 80 uczniów. Legnica będzie wnioskować o dotację celową na kwotę 659.193,38 zł.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;
2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum;
3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum;
4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

ŹRÓDŁO UM LEGNICA/FOT. FUNDACJA ROSA

Dodaj komentarz