Kwalifikacja wojskowa w Legnicy. Gdzie i kiedy?

Fot. legnica.eu

Od 15 marca do 12 kwietnia w Legnicy trwać będzie kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn. Panie staną przed komisją 30 marca. Przypominamy, kto musi obowiązkowa stawić się na wezwanie w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury Atrium przy ul. Pomorskiej 19, na legnickich Piekarach. Do kogo trafią wezwania? Warto przypomnieć, że obowiązkowi podlegają osoby zameldowany na ponad trzymiesięczny pobyt stały lub czasowy w Legnicy. Dotyczy to mężczyzn urodzonych w 1999 r., mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby oraz osób urodzonych w latach 1997-1998, które:

*zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

*zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

*kobiety urodzone w latach 1994–1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

*osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Trzeba podkreślić, że brak otrzymania imiennego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody z dnia 15 stycznia br. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa.

źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz