Kto straci „500+”? Od sierpnia składamy nowe wnioski

1 sierpnia rusza nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy, m.in. do programu „Rodzina 500 plus”. Zmiany, które niebawem wejdą w życie, dotyczą w największym stopniu opiekunów samotnie wychowujących dzieci, prowadzących działalność gospodarczą i tych, którzy zmienili pracę. Jakie wymogi wprowadza ustawa, mająca „uszczelnić” system?

1 sierpnia to data, o której pamiętać muszą wszyscy świadczeniobiorcy rządowego programu. W ramach rozpoczynającego się okresu zasiłkowego będą musieli złożyć nowe wnioski, ale pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej sugerują, by z wizytą w ich placówkach poczekać do października. – Spodziewamy się oblężenia, podobnego do tego, które obserwowaliśmy, gdy program ruszał. A to było najbardziej odczuwalne w pierwszym miesiącu zbierania wniosków – przewiduje Ewa Sułek, kierownik działu świadczeń rodzinnych legnickiego MOPS-u.

W piątek, 7 lipca, sejm przyjął ustawę „uszczelniającą” system. I choć nowelizacja jeszcze nie trafiła do senatu, ośrodki MOPS już przygotowują się do zbierania wniosków na nowych zasadach. Zapisów zmieniających system jest sporo, ale najważniejsze dotyczą osób samotnie wychowujących dzieci, prowadzących działalność gospodarczą i tych, które zmieniły pracę. To właśnie one w największym stopniu powinni zainteresować się, czy nie stracą prawa do świadczenia, gdy w życie wejdą nowe wytyczne. Co warto wiedzieć?

Rodzice samotnie wychowujący dzieci dotychczas deklarowali, że obowiązek ten spoczywa wyłącznie na jednym z opiekunów. Do wniosków składanych na nowy okres zasiłkowy będą musieli dołączyć wyrok zasądzający alimenty. W praktyce ma to wyeliminować przypadki, gdy rodzice, chcąc otrzymywać pieniądze, przekonywali o fikcyjnej rozłące, by zmieścić się w granicy wskazanej przy kryterium dochodowym, a w rzeczywistości mieszkali razem i wspólnie zajmowali się pociechami.

Kolejna zmiana okaże się niezwykle istotna dla osób, które korzystały z zapisów o utraconych dochodach. Dotychczas wyrejestrowanie działalności gospodarczej czy zmiana pracodawcy sprawiała, że wniosek miał znacznie większą szansę na zakwalifikowanie. Świadczeniobiorcy korzystali zatem z tej możliwości, np. rozwiązując stosunek pracy, by ponownie się zatrudnić, często w tej samej firmie. – Do ministerstwa docierały podobno sygnały o takiej praktyce, ale przy tylu świadczeniobiorcach trudno było to weryfikować. Myślę, że takie przypadki zdarzały się w Legnicy, jednak nie jesteśmy w stanie podać szacunkowych liczb – przekonuje Ewa Sułek z miejscowego MOPS-u.

Rozwiązanie? Od 1 sierpnia wobec każdego, kto w 2016 r. wyrejestrował działalność i w ciągu trzech miesięcy ponownie zaczął ją prowadzić, lub zmienił pracę i znów ją podjął u tego samego pracodawcy, zapis o utraconych dochodach nie będzie miał zastosowania.

Ostatnia tak znacząca zmiana dotyczyć będzie wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą. Dotychczas przedsiębiorcy podawali swój dochód, oświadczając, że wskazane kwoty są zgodne z prawdą. Teraz pracownicy MOPS będą korzystać z rządowego obwieszczenia, które ustala uśredniony dochód miesięczny.

Wszystkie nowe zapisy mają „uszczelnić” system. Sprawić, by rządowe wsparcie trafiało wyłącznie do osób, które w rzeczywistości spełniają wytyczne programu. Zmiany oznaczają dla urzędników kolejny okres wzmożonej pracy, porównywalny do czasu, gdy zaczynali zbierać pierwsze wnioski w ramach „Rodzina 500 plus”.

Dodaj komentarz