Kto pójdzie w kamasze? Daty kwalifikacji wyznaczone

Już jutro rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona przez najbliższe trzy miesiące i obejmie w całym kraju około 220 tysięcy osób, przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku.  

Kwalifikacja wojskowa ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej. Przeprowadzana jest przez wojewodów przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

Z naszego województwa w tym roku wezwaniu podlega ponad 16 tys mężczyzn oraz 11 kobiet. Zdecydowana większość tych osób urodziła się w 1999 roku. Pozostali natomiast, których jest niespełna 20 procent, to przedstawiciele starszych roczników (1994-1998).

W powiecie złotoryjskim kwalifikacja wojskowa potrwa do 16 lutego. Osoby, które jej podlegają, mają obowiązek stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Zacisze” w Złotoryi w następujących terminach: 30 stycznia (miasto Wojcieszów), 30 i 31 stycznia (miasto i gmina Świerzawa), 1 luty (gmina Zagrodno), 2 luty (gmina Pielgrzymka), 6 i 7 luty (gmina Złotoryja), 13, 14 i 15 luty (miasto Złotoryja), 16 luty (kobiety z wszystkich gmin).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na trwający ponad trzy miesiące pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu złotoryjskiego.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Natomiast osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy), książeczkę wojskową.

Za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny. Możliwe jest również przymusowe doprowadzenie osoby przez policję do kwalifikacji wojskowej.

Dodaj komentarz