KRAJ/LUBIN. Rewolucja w pośredniakach

logo_urzad_pracyBony stażowe z gwarancją zatrudnienia, granty za zatrudnianie osób 50 plus, nowa funkcja doradcy klienta to tylko niektóre zmiany, jakie od dziś wchodzą w Powiatowych Urzędach Pracy. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w założeniu ma kłaść większy nacisk na zatrudnienie i aktywizację osób bezrobotnych.

Od dziś każdy bezrobotny będzie przypisywany do jednego z trzech profili. Pierwszy profil ma oznaczać osobę aktywną na rynku pracy, drugi – osobę wymagającą wsparcia, trzeci – osobę oddaloną od rynku pracy.

Wiąże się to z dłuższą obsługą klienta podczas rejestracji. Musimy zadać kilka dodatkowych pytań. Od tego profilu będzie zależało jednak to, jaką pomoc będzie mogła uzyskać dana osoba w dalszej współpracy z urzędem – wyjaśnia Wioletta Jagielska, dyrektor PUP w Lubinie.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie funkcji doradcy klienta, który będzie zajmował się tak osobami bezrobotnymi, jak i pracodawcami. Funkcję tę obecni pracownicy urzędów pracy będą pełnić dodatkowo.

IMG_5920Na każdego doradcę będzie przypadała mniejsza liczba osób bezrobotnych do obsługi bezpośredniej. Taka jest intencja ustawodawcy, żeby określoną grupą klientów zajmowała się jak największa ilość pracowników urzędu. Dzięki temu doradca może poświęcić bezrobotnemu więcej czasu – dodaje dyrektor lubińskiego PUP-u.

Osobami w szczególnie trudnej sytuacji ustawa określa osoby młode do 30 roku życia, rodziców powracających na rynek pracy po wychowaniu dzieci, osoby, które zrezygnowały z pracy, ponieważ musiały zająć się osobami zależnymi, oraz osoby po 50 roku życia. Ustawa wprowadza też nowe formy wsparcia.

– Pojawią się bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, a także tzw. bony na zasiedlenie. Oprócz tego dla rodziców pojawią się granty na telepracę, instrument skierowany co prawda do pracodawców, jednak służący przede wszystkim zatrudnieniu osób powracających na rynek pracy po wychowaniu dzieci. Jeśli idzie o osoby 50+ tu pracodawca będzie mógł skorzystać z refundacji wynagrodzenia lub ze świadczenia aktywizacyjnego – mówi Wioleta Jagielska.

Nowe instrumenty kładą nacisk na zatrudnienie. Zatem staże będą przyznawane tylko z gwarancją półrocznego zatrudnienia. Dodatkowo pracodawcy za takie praktyki będą nagradzania premiami.

DRM

Dodaj komentarz