Kontrakty CFD – czym są i jak je zawierać? Praktyczny poradnik

Z każdym rokiem na rynku inwestycyjnym pojawiają się kolejni traderzy, którzy zamierzają handlować różnymi rodzajami aktywów. W większości przypadków kluczowe znaczenie ma wiedza oraz doświadczenie inwestorów, które mogą pomóc przy przeprowadzaniu poszczególnych transakcji. Jednym z ważniejszych pojęć związanych z inwestowaniem są kontrakty CFD – o czym dokładnie mowa? Wyjaśniamy!

Kontrakty CFD – czym są i jak je zawierać?

Inwestorzy cały czas szukają najlepszych okazji do tego, aby zwiększyć swoje szanse na dodatkowy zarobek. Niezależnie od wybranego instrumentu finansowego nieodłącznym elementem inwestowania na wielu rynkach jest zawieranie umów CFD. Zanim jednak podejmie się decyzję o zawarciu takiego kontraktu warto dokładnie dowiedzieć się, z czym się to wiąże oraz jakie są mocne strony takiego działania.

Czym są kontrakty CFD?

Większość inwestorów wie, czym są kontrakty CFD, ale mimo wszystko należy wyjaśnić ich istotę. Kontrakt CFD (od angielskiego contract for difference) to kontrakt na różnicę cenową zawierany pomiędzy traderem a brokerem. Strony takiej umowy zobowiązują się do rozliczenia różnicy między wartością pozycji otwarcia a zamknięcia danej pozycji. Kontrakty CFD mogą być zawarte zarówno na spadek, jak i na wzrost ceny konkretnych aktywów. CFD dotyczą niemal każdego instrumentu, w tym akcji giełdowych, obligacji, kryptowalut, walut, funduszy ETF i wielu innych. Handel kontraktami jest adresowany nie tylko do doświadczonych inwestorów, ale też osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze. Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ z tego typu inwestycjami zawsze wiąże się nie tylko szansa na wygraną, ale też ryzyko przegrania pieniędzy.

Kiedy zawieramy kontrakt CFD?

Jak więc widzimy, kontrakty CFD to tak naprawdę stała praktyka w świecie wszelkiego typu inwestycji. W praktyce mamy tutaj do czynienia z działaniami spekulacyjnymi, co oznacza, że inwestorzy nie stają się właścicielami aktywów, lecz jedynie typują, jakie zmiany zajdą na rynku. W przypadku kontraktów CFD najczęściej stosuje się też tzw. dźwignię finansową, którą nazywamy też lewarowaniem. Pod pojęciem tym rozumiemy wirtualne podwyższenie wartości inwestycji przy wkładzie, który jest kilkukrotnie niższy. Inwestor nie musi więc angażować duże kapitału, ale musi liczyć się z tym, że wraz ze wzrostem wartości transakcji rośnie też wysokość możliwej straty.

Jak inwestować w CFD?

Kontrakty CFD są z regułu nastawione na krótkoterminowe inwestowanie, choć w większości przypadków nie ma z góry narzuconego terminu zapadalności. Aby zawrzeć kontrakt CFD warto zarejestrować się na profesjonalnej platformie tradingowej, dzięki której uzyskuje się dostęp do wszelkich instrumentów. Można także na bieżąco kontrolować, co dzieje się na rynku, a ponadto ma się wgląd do całego swojego portfela inwestycyjnego. Wszystkie transakcje zawiera się za pośrednictwem jednego konta, co jest sporym ułatwieniem. Pomocne okazują się też generowane przez system raporty, które pozwalają spojrzeć na swoje działania inwestycyjne z odpowiednim dystansem.

Dodaj komentarz