Konsumenckie sprawy mieszkańców powiatu polkowickiego

Obuwie, sprzęt komputerowy, a ostatnio też meble i usługi kurierskie – tego najczęściej dotyczą reklamacje zgłaszane w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w polkowickim starostwie.  

W zeszłym roku było 198 wystąpień, z czego ponad połowa została rozpatrzona z korzyścią dla konsumentów, a niektóre sprawy nadal się toczą. Reklamacje dotyczyły m.in. obuwia, urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu komputerowego czy telefonów.

– Konsumenci otrzymali zwrot żądanych kwot lub nowy towar na łączną kwotę sięgającą ponad 84 tysięcy złotych – mówi Marta Dubaniowska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w polkowickim starostwie.

W pierwszej połowie tego roku były już 124 wystąpienia. Poza wymienionymi powyżej, reklamacje dotyczyły też wyposażenia mieszkań, np. mebli oraz usług kurierskich.

To, na co Powiatowy Rzecznik Konsumentów zwraca uwagę jest fakt, że spada liczba spraw związanych z zawieraniem umów na odległość, tj. poza siedzibą firmy czy podczas różnego rodzaju pokazów. W 2016 r. było 26 tego typu zgłoszeń od mieszkańców, a w zeszłym roku – tylko osiem.

– To jest, między innymi, efekt wielu kampanii informacyjnych – podkreśla Marta Dubaniowska, a jak dodaje, konsumenci są bardziej świadomi swoich spraw, choć wyegzekwowanie ich od  przedsiębiorców nie jest łatwe, ale nie niemożliwe.

– Rzadko jednak konsumenci decydują się wystąpić na drogę sądową – mówi rzecznik konsumentów.

Bardzo rzadko, ale zdarzają się reklamacje dotyczące np. usługi fryzjerskiej (nieudana koloryzacja), zabiegów kosmetycznych czy złamanego zęba na kamyku znalezionym w wypiekach. Była też sprawa związana ze strąceniem towaru w sklepie. Została rozpatrzona na korzyść konsumenta. Uznano, że sprzedawca nie zapewnił w placówce handlowej odpowiednich warunków do swobodnego robienia zakupów.

Przypomnijmy, do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w polkowickim starostwie mieszkańcy mogą przyjść w poniedziałki i środy, w godz. od 7.30 do 15.30.

Fot. UR/Pixabay

 

Dodaj komentarz