Konsultacje zakończone. Co dalej?

Zakończyły się konsultacje w sprawie przyłączenia gminy Wińsko do powiatu lubińskiego. Większość mieszkańców, którzy wzięli w nich udział, opowiedziała się za przyłączeniem. Decyzja w sprawie zmiany granic administracyjnych będzie jednak należała do rządu. Poznamy ją do końca lipca.

Konsultacje trwały siedem dni roboczych – od 7 do 15 stycznia. Wzięły w nich udział 424 osoby: 390 opowiedziało się za przyłączeniem gminy Wińsko do powiatu lubińskiego, 34 były przeciwne. Głosować można było w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie.

– Co do wyników konsultacji, nie są one obowiązkowe, więc nie należało się spodziewać nie wiadomo jakiej frekwencji. Po drugie, to gmina Wińsko zwróciła się z zapytaniem do powiatu lubińskiego o ewentualne przyłączenie. My odpowiadamy na ten apel – mówi starosta lubiński Adam Myrda. – Te konsultacje są wskaźnikiem dla gminy Wińsko i dla rady powiatu lubińskiego, która na najbliższej sesji podejmie uchwałę i wyrazi opinię, czy jest za przyłączeniem gminy Wińsko czy też nie. Następnie ta uchwała trafi do gminy Wińsko, która, jak wspominałem, jest inicjatorem. Wystąpi ona z odpowiednim wnioskiem do wojewody. Wojewoda po zaopiniowaniu skieruje go do właściwego ministra. Premier rządu do końca lipca powinien podjąć decyzję, czy gmina Wińsko będzie w powiecie lubińskim czy nie – wyjaśnia starosta.

Przed mieszkańcami powiatu lubińskiego, swoją opinię w sprawie zmiany granic administracyjnych mogli wyrazić mieszkańcy gminy Wińsko. Tam ponad 50 procent mieszkańców opowiedziało się za wyłączeniem gminy Wińsko z terytorium powiatu wołowskiego i włączeniem do powiatu lubińskiego.

Jednak wyniki konsultacji mają jednie charakter opiniodawczy i jak pokazuje historia, rada ministrów, do której należy ostateczna decyzja, nie zawsze bierze pod uwagę ich wyniki i opinie mieszkańców. Tak było w przypadku Opola, gdy mieszkańcy okolicznych gmin sprzeciwili się powiększeniu miasta, a rząd jednak był za.

Gmina Wińsko ma czas do końca marca, by skompletować wszystkie dokumenty i wysłać odpowiedni wniosek do wojewody. Rozstrzygnięcia w takich sprawach wydawane są zawsze do 31 lipca i wchodzą w życie od 1 stycznia następnego roku.

Dodaj komentarz