Kolejny etap prac na ul. Dąbrowskiego w Polkowicach

W drugiej połowie grudnia mają się zakończyć prace budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie osiedla Polanka w Polkowicach. Pod ulicą Wojska Polskiego wykonany zostanie przewiert w taki sposób, aby nie zamykać ruchu i nie uszkodzić nowo wybudowanej nawierzchni.

Prace budowlane będą też w rejonie parku przy ul. K. Baczyńskiego, gdzie powstanie kolejna komora technologiczna umożliwiająca dalszą bezwykopową realizację inwestycji. Aby chronić infrastrukturę i tereny zielone wyznaczone zostaną tymczasowe drogi przejazdu do miejsca prowadzonych robót. W pozostałej części parku obowiązywać będzie całkowity zakaz poruszania się sprzętu budowlanego.

– Wykonawca został poinformowany o konieczności zabezpieczenia drzew – informuje Marzena Olejnik, dyrektor wydziału komunalnego Urzędu Gminy Polkowice. – Pouczony został również o braku zgody gminy na samodzielne wycinanie i przycinanie drzew i krzewów w trakcie prowadzenia prac. Wszelkie działania niezgodne z wymaganiami będą traktowane jak zniszczenie lub uszkodzenia drzewa – dodaje.

Trzeba będzie jednak usunąć cztery jabłonie kolidujące z budową. Starosta polkowicki zezwolił na inwestorowi, tj. Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej, na ich wycinkę i zobowiązał go do wniesienia opłaty środowiskowej, z której finansowane są m.in. zadania proekologiczne.

Prace budowlane mają się zakończyć się w drugiej połowie grudnia. Potem wykonawca ma uporządkować teren.

Fot. UR

Dodaj komentarz

*

code