Klub radnych Lepsze Polkowice ma najwięcej mandatów

Do klubu radnych Lepsze Polkowice wstąpił Adam Trybka. Poinformował o tym podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Od listopada zeszłego roku był radnym niezrzeszonym.

„Siedem filarów programu wyborczego Lepszych Polkowic pokrywa się z oczekiwaniem społeczności lokalnej na równomierny rozwój terenów miejskich i wiejskich w naszej gminie – czytamy m.in. w oświadczeniu radnego. – Mieszkańcy w bardzo wielu rozmowach proszą mnie o realizację pracy samorządowej właśnie w taki sposób, jaki został przeze mnie wypracowany. Systematyczność, wiarygodność, zaangażowanie. Tego oczekują ode mnie wyborcy żądając efektywności, a nie obietnic bez pokrycia i braku decyzyjności. Kampania wyborcza pokazała, iż mieszkańcy oczekują sprawiedliwego podziału dóbr. Większego zaangażowania w sprawy wsi i jej społeczności. Nie może być dysproporcji między naszymi mieszkańcami, nie może być między nami różnicy w dostępie do budżetu gminy Polkowice. Wzajemne animozje, sympatie i antypatie zaważyły na efektach pracy, którą ocenili nasi wyborcy w poprzednich wyborach samorządowych”.

Wcześniej Adam Trybka należał do Stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic. Teraz przypomina, że 20 listopada zeszłego roku przedstawił swoje stanowisko dotyczące zastrzeżeń, jeśli chodzi o brak inwestycji na terenach wiejskich oraz nieproporcjonalne wydatkowanie środków z budżetu gminy na te tereny. „Brak ustosunkowania się do moich zastrzeżeń skutkowało rezygnacją z członkostwa w stowarzyszeniu Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic – czytamy w oświadczeniu. – Okazuje się, iż największe problemy w poprzedniej kadencji sprawiły m.in. budowa placu zabaw w Kaźmierzowie i Suchej Górnej, budowa drogi w Guzicach, czy też doprowadzenie do zaprojektowania dalszego odcinka chodnika w Moskorzynie. Te i wiele innych inwestycji na terenach wiejskich nie doczekało się realizacji – wierzę jednak, że teraz się to zmieni”.

Obecnie klub radnych Lepsze Polkowice ma w radzie miejskiej osiem mandatów, klub radnych Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic ma ich siedem (po wyborach miał dziewięć), a klub radnych Prawa i Sprawiedliwości – pięć. Nadal radną niezrzeszoną jest Beata Kulikowska, która także wystąpiła z PdMP.

Fot. UR/Adam Trybka 

Dodaj komentarz