Klaster się rozrasta

Trzy podlegnickie gminy przystąpiły do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Deklarację w tej sprawie podpisali już ich włodarze: Zdzisław Tersa i Dawid Stachura oraz sekretarz Mariola Kądziela.

Porozumienie o powołaniu legnickiego klastra w lipcu ub.r. zainicjowała Legnica oraz firmy Perpetum Energia, MAF Energy i Photovoltaic Solar Polska.

– Naszym celem jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, jak np. siła wiatru, fotowoltaika, termomodernizacje, poprawa elektromobilności, zwalczanie niskiej emisji, smogu, gazów cieplarniach – tłumaczy Krzysztof Duszkiewicz. – Klaster ma zapewnić niezależność energetyczną dla wszystkich mieszkańców.

Jednym z głównych powodów powołania klastra było zwiększenie siły pozyskiwania zewnętrznych środków na inwestycje w odnawialne źródła energii.

– Ideą klastra jest właśnie efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych, poprawa efektywności energetycznej, realizacja projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci energetycznych, kreowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, budownictwa energooszczędnego, poprawy jakości powietrza i elektromobilności – relacjonuje Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.

Klaster energii odnawialnej ma na celu alternatywną realizację potrzeb energetycznych, wspieranie społeczności lokalnej, samorządu oraz przedsiębiorców w dążeniach do rozwoju na terenie miasta i sąsiednich gmin ekologicznej gospodarki niskoemisyjnej. Działalność ma polegać także na rozwijaniu produktów i usług oraz tworzeniu konkurencyjnego, a więc tańszego ryku energii. Dzięki wspólnym działaniom zakłada się poprawę jakości powietrza oraz zrównoważenie zapotrzebowania na energię.

źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz

*

code