KGHM. Spór zbiorowy zawieszony

bz1Nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wynagrodzeń pracowników KGHM. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego jak i władze Polskiej Miedzi postanowili zawiesić spór zbiorowy do czasu ogłoszenia raportu dotyczącego skutków nałożenia na miedziowy holiding podatku od wydobycia niektórych kopalin i debaty na ten temat w Sejmie, którą zaplanowano na kwiecień tego roku.

W siedzibie KGHM odbyły się dziś mediacje w ramach sporu zbiorowego pomiędzy zarządem spółki a ZZPPM. Związkowcy weszli w spór zbiorowy, ponieważ według nich największy pracodawca w Zagłębiu Miedziowym nie wywiązał się z porozumienia płacowego w 2013 roku.

Hajdacki 4– Na początku ubiegłego roku strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wspólnie ustaliły wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,5 proc. Pracodawcy na koniec roku udało się zrealizować jednak jedynie 1,7 proc. – tłumaczy Leszek Hajdacki, wiceprzewodniczący ZZPPM.

Związkowcy zaproponowali początkowo, by straty z tego tytułu jak i ze względu na obniżoną nagrodę z zysku za 2013 rok zrekompensować pracownikom w postaci dodatkowej rocznej nagrody w wysokości 4% wynagrodzenia. Z nowym rokiem jednak postulat ten stracił ważność. W tej chwili związkowcy proponują więc obniżenie progów naliczania nagrody z zysku powyżej 1 mld zł.

Przypomnijmy, że pewien sukces w tej kwestii udało się związkowcom osiągnąć podczas tegorocznych negocjacji płacowych, które zakończyły się podpisaniem przez wszystkie strony ZUZP protokołu dodatkowego nr 15. Na mocy tego dokumentu progi w tabeli naliczania nagrody z zysku powyżej 1 mld zł zarząd zgodził się obniżyć ze 100 mln do 80 mln zł.

Według działaczy ZZPPM to jeszcze zbyt mało w obecnej sytuacji spółki. Proponują kolejne zmiany w załączniku nr 11, by w tabeli w rubrykach powyżej pierwszego miliarda złotych zysku wprowadzić podwyżkę odsetka nagrody o 0,5 proc., co każde 50 mln złotych.

IMG_1343– Dzięki proponowanej przez nas konstrukcji maksymalna nagroda z zysku zostanie osiągnięta przy kwocie 2 mld 400 mln zł, a nie natomiast przy kwocie 3 mld 240 mln zł, jak wynika z nowego protokołu nr 15 – mówi Leszek Hajdacki.

W wyniku dzisiejszych mediacji strony postanowiły przygotować wspólny komunikat dotyczący dalszego przebiegu sporu zbiorowego. Uznano też, że spór zostanie zawieszony do czasu, gdy w Sejmie odbędzie się debata nad raportem dotyczącym skutków nałożenia na KGHM podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Raport w tej sprawie, jak wynika z ustawy, ma przygotować Ministerstwo Finansów. Również władze Polskiej Miedzi jednak pracują nad tego typu sprawozdaniem.bz3 Jednym z głównych dążeń zarządu KGHM jest uznanie miedziowego podatku za koszt uzyskania przychodów. Obecnie podatek nie funkcjonuje jako koszt uzyskania przychodów, w związku z tym niemała kwota (2,2 mld zł w 2013 roku) jest doliczana do zysku spółki, od którego następnie naliczany jest podatek CIT. W takiej sytuacji związkowcy zgodzili się na propozycję zarządu odnośnie zawieszenia sporu na trzy miesiące.

– Strona zarządu podchodzi do naszych postulatów bardzo odpowiedzialnie – dodaje Hajdacki. – My zatem również postanowiliśmy, że żadne nerwowe ruchy w tym przypadku nie są wskazane. 

DRM

Dodaj komentarz