KGHM. Połączą Pol-Miedź Trans z PKP Cargo, związkowcy skapitulowali

PMTWładze PKP Cargo i KGHM podpisali dziś porozumienie wstępne, które gwarantuje spółce kolejowej przejęcie w niedalekiej przyszłości 49 proc. udziałów w Pol-Miedź Trans. Oznacza to, że w PMT pozostanie tylko oddział kolejowy. Pozostałe, a wraz z nimi pracownicy, zostaną przejęte przez inne spółki należące do Grupy Kapitałowej KGHM.

Zgodnie z porozumieniem PKP Cargo stanie się strategicznym partnerem dla części kolejowej PMT. PKP Cargo przejmie 49 proc. udziałów PMT w zamian za wkład pieniężny oraz aport w postaci lokomotyw.

– Branżowy partner dla działalności kolejowej pozwoli ograniczyć nakłady inwestycyjne w tym obszarze, przy jednoczesnym wzmocnieniu PMT na rynku przewozów kolejowych – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM.

Intencją obu stron jest finalizacja transakcji w drugim kwartale 2015 roku. Transakcję poprzedzi wydzielenie pozostałych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

– Działalności transportu samochodowego oraz obrotu paliwami zostaną wydzielone z Pol-Miedź Trans do innych spółek naszej grupy, jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, przy zachowaniu dotychczasowej liczby miejsc pracy oraz poziomu świadczeń pracowniczych – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź.

Wydzielenia poszczególnych obszarów ze spółki najbardziej obawiali się związkowcy, którzy mówili o masowych zwolnieniach i pogorszeniu warunków zatrudnienia pracowników w nowych spółkach. Działające w PMT „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego organizowały nawet pogotowie strajkowe i groziły akcją strajkową. Ostatecznie jednak pracownicy zdecydowali, że strajk się nie odbędzie. 

DRM

Dodaj komentarz