KGHM. Górnicze płace nadal pod znakiem zapytania

bz2Nie ma porozumienia w sprawie proponowanego przez związkowców urealnienia górniczych wynagrodzeń. Dziś w siedzibie KGHM odbyło się kolejne spotkanie związkowców z przedstawicielami władz spółki. Stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Kolejne spotkanie zaplanowano na 12 stycznia.

Związkowcy walczą o to, by wynagrodzenia pracowników zmieniały się każdego roku na podstawie minimalnego wynagrodzenia w kraju.

– Chcemy wzrostu wynagrodzeń o 5 proc., zarząd proponuje natomiast wzrost na poziomie 1,2 proc. oraz 0,3 proc. na wszelkie dodatki i jubileusze. Jak widać jest to przepaść i w tej kwestii nie jest nam po drodze – mówi Leszek Hajdacki, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.

Związkowcy postulują także o zmianę w Załączniku nr 11 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, regulującego nagrodę z zysku spółki. Obecnie jest ona naliczana o 0,5 proc. co każde 80 mln zł zysku, związkowcy chcą, by każde pół procenta było naliczane co 50 mln zł.

– Musimy przystosować te zapisy do sytuacji, w której nasza spółka jest obciążona podatkiem od niektórych kopalin. Przypomnę, że podatek ten dziennie wynosi spółkę około 6 mln zł, co rocznie daje kwotę około 2 mld zł. Wpływa to znacznie na kwotę, od której naliczane są pracownikom roczne nagrody z zysku. Postulowane przez nas rozwiązanie nie wpłynie na zwiększenie kwot wypłacanych pracownikom, spowoduje, że nie będą one znacznie mniejsze – dodaje Hajdacki.

Ten postulat został pozytywnie odebrany przez zarząd KGHM. Pojawiły się jednak rozbieżności, co do terminu wprowadzenia nowych rozwiązań.

– Proponowane zasady kształtowania dodatkowej nagrody rocznej są zbieżne z przedłożoną przez pracodawcę propozycją. Akceptujemy powyższe rozwiązanie z zastrzeżeniem, że nowe zasady obowiązywałyby od 2015 roku – odpowiedział związkowcom na piśmie wiceprezes Wojciech Kędzia. 

Tymczasem związkowcy chcą naliczać nagrody z zysku na nowych zasadach już za 2014 rok.  

DRM/ FOT. ARCHIWUM

Dodaj komentarz