Kanalizacja połączyła jaworskich radnych

sesja_jawor1Po ożywionej dyskusji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przez gminę do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Wartość projektu jest rekordowa: to 86 mln zł do wydania w latach 2017-2023 z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej na odcinku ulic Starojaworskiej i Cukrowniczej. Ten projekt połączył wszystkich radnych, którzy po dyskusji jednogłośnie poparli propozycję burmistrza Emiliana Bery.

sesja_jawor2– Jesteśmy przygotowani do tego, aby w ramach naszego budżetu realizować też inne zaplanowane działania, jak chodniki, parkingi czy inwestycje w oświatę – przekonywał na sesji burmistrz. Radni dopytywali o szczegóły realizacji projektu, np. czy konieczny będzie kredyt czy wystarczy polityka „zaciskania pasa”. – Wiemy, że nas na tę inwestycję stać – zapewnił Bera dodając, że szczegóły finansowania projektu nie są jeszcze ustalone, a wpływ na to będą mieli zresztą sami radni, którzy zatwierdzają miejski budżet.

Po dyskusji opozycja postanowiła poprzeć projekt, na co radni z klubu EB-Razem zareagowali brawami.

Oprócz modernizacji przestarzałych i awaryjnych sieci projekt ma na celu rozwój potencjału jaworskiej podstrefy ekonomicznej oraz ochronę przed realnym zagrożeniem epidemiologicznym. Obecnie, w  przypadku awarii sieci kanalizacyjnej, ścieki mogą być „zmagazynowane” tylko przez sześć godzin.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 86,5 mln zł. Uzyskane dofinansowanie z UE to ponad 45 mln, do tego dojdzie też prawie 16 mln zł tytułem zwrotu podatku VAT, więc bezpośrednio gminę projekt będzie kosztował około 25,5 mln zł.

Dodaj komentarz