Kalkulator VAT pomoże prawidłowo wystawić fakturę

Podstawowym dowodem księgowym, na podstawie którego księgowane są przychody i koszty firmowe, jest faktura VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie określa elementy, jakie muszą się na niej znaleźć, aby można ją było uznać za dokument wystawiony zgodnie z przepisami. Jednym z tych elementów jest określenie ceny jednostkowej towaru lub usługi netto, stawki i wartości podatku VAT oraz kwoty brutto. W ich obliczeniu pomaga kalkulator VAT.

 

  1. Jak prawidłowo wystawić fakturę?
  2. Kalkulator VAT – od brutto do netto w kilka sekund

 

Wielu przedsiębiorców obecnie wystawia faktury przez dedykowany temu program, jednak wciąż istnieje grupa, która korzysta z papierowych druków faktury lub własnych wzorów faktur, zrobionych, np. w Excelu. To właśnie głównie dla nich kalkulator brutto netto będzie niezwykle przydatnym narzędziem.

 

Jak prawidłowo wystawić fakturę?

 

Zgodnie z artykułem 106 ustawy o podatku od towarów i usług, na fakturze VAT należy wyraźnie wyodrębnić kwotę netto, wartość VAT i kwotę brutto. Kwota netto stanowi podstawę opodatkowania, a więc jest wartością sprzedanych produktów i usług, która nie zawiera jeszcze podatku VAT. Wartość VAT obliczana jest właśnie na podstawie kwoty netto i stanowi iloczyn stawki VAT i podstawy opodatkowania. Wynikiem tego działania jest kwota brutto, a więc wartość sprzedanych towarów lub wykonanych usług powiększona o podatek VAT. Ten schemat wystawiania faktur obowiązuje zarówno czynnych podatników VAT, jak i tych podatników, którzy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego i dokonali stosowanego zgłoszenia na druku VAT-R.

 

O ile korzystając z dedykowanej aplikacji do wystawiania faktur, kwoty netto i brutto zazwyczaj przeliczają się same (wystarczy podać jedną z nich), o tyle wystawiając fakturę w formie papierowej odpowiednie kwoty należy przeliczyć ręcznie. Można sobie ułatwić to zadanie, wykorzystując kalkulator brutto netto. To proste i intuicyjne w obsłudze narzędzie, które pozwala szybko i bezbłędnie obliczyć wartości, jakie powinny znaleźć się na fakturze. W ten sposób ryzyko pomyłki w kwotach do zafakturowania jest znikome, a co za tym idzie, niemal do zera spada prawdopodobieństwo konieczności wystawienia korekty faktury w związku z błędnym naliczeniem stawek.

 

Kalkulator VAT – od brutto do netto w kilka sekund

 

Uzgadnianie stawek między kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą zazwyczaj przebiega w oparciu o kwoty netto. Zdarza się jednak, że wartość netto zastępuje się kwotą brutto, a więc stawką, która zawiera już obliczony podatek od towarów i usług. W takim przypadku, do kwoty brutto nie można już drugi raz doliczyć podatku VAT, dlatego wartość tę trzeba obliczyć inaczej, niż mnożąc podstawę opodatkowania przez właściwą stawkę podatku. Jeśli sprzedaż opodatkowana jest podatkiem 23%, to kwotę netto należy wyliczyć wg wzoru: brutto x 23/123, czyli brutto x stawka VAT/100+stawka VAT. Analogiczny wzór obowiązuje dla innych stawek podatku VAT, np. dla stawki 8% – brutto x 8/108.

 

Ustalenie kwoty netto, kiedy podana jest jedynie kwota brutto i stawka VAT, dla wielu przedsiębiorców bywa problematyczne, dlatego warto sobie pomóc i wykorzystać kalkulator VAT. Trzeba jednak odpowiednio go ustawić, a więc za stawkę bazową wybrać kwotę brutto, oraz właściwą dla danej transakcji stawkę VAT. Kalkulator VAT w kilka sekund wykona właściwe działania i poda gotowy wynik, który można przepisać na fakturę. Kalkulator brutto netto można też wykorzystać jako narzędzie sprawdzające własne obliczenia lub jako pomoc naukową podczas nauki poprawnego obliczania stawek brutto i netto.

Dodaj komentarz