Kaczawskie projekty, planowane nabory…

W biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dużo się dzieje. Trwa realizacja ciekawych projektów, prowadzone jest wsparcie rękodzielników, a do dyspozycji zainteresowanych proponowane są atrakcyjne granty. Właśnie planowane są kolejne nabory.

Od jesieni 2020 r. biuro realizuje projekt współpracy 7 Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”. Pod koniec kwietnia br. rozstrzygnięto realizowany w ramach tego projektu konkurs na „Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”, w efekcie czego wybrano 8 rekwizytów i podpisano umowy z autorami na ich wykonanie. Dodatkowo trwają intensywne prace nad katalogiem lokalnych produktów. Zbiór zostanie wydany w języku polskim, z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki. Ponadto niebawem  ukaże się również artykuł promocyjny w miesięczniku Weranda Country. Biuro LGD rozpoczyna również realizację 3 nowych projektów grantowych, w ramach których LGD podpisze umowy z grantobiorcami na realizację 15 przedsięwzięć. W sumie zostaną rozdysponowane środki na kwotę blisko 300 tys. zł.  Piramida holograficzna 3D, album fotograficzny, rajdy, tablice informacyjne, nowe punkty geoturystyczne, spacery dendrologiczne, georeportaż o Krainie Wygasłych Wulkanów – to tylko namiastka tego, co szykują grantobiorcy. LGD pod koniec kwietnia podpisało umowę na realizację operacji własnej pn. „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”. Projekt ten dedykowany będzie najmłodszym mieszkańcom regionu. W szkołach, w każdej z 14 gmin Partnerstwa Kaczawskiego, odbędą się zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Aktualnie przygotowywane są gry edukacyjne (5 rodzajów) wraz z instrukcjami i specjalnie zaprojektowanymi opakowaniami. Gry zostaną przekazane do wszystkich szkół z terenu LGD Partnerstwa Kaczawskiego, aby przybliżyć uczniom przyrodę, historię i ciekawostki Krainy Wygasłych Wulkanów. Ponadto projekt zakończy się dwoma konkursami o tematyce regionalnej dla dwóch grup wiekowych dzieci w wieku szkolnym. Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu br. LGD Partnerstwo Kaczawskie ogłosi 3 nabory wniosków z pozostałych oszczędności i wyliczonych różnic kursowych:
– na podejmowanie działalności gospodarczej alokacja ok. 600 tys. zł)
– na rozwój działalności gospodarczej (alokacja ok. 1 655 000 zł)
– na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (do podziału w zależności od zasobów będzie ok. 1 143 000 zł).
Szczegółowe wyliczenia jeszcze trwają. Wiemy już, że do końca czerwca zostaną przygotowane zmiany do strategii LGD zwiększające środki, które Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesunie z innych działań PROW 2014-2020 na inicjatywę Leader. Program zostanie wydłużony o rok a LGD wg wstępnych wyliczeń zyska dodatkowe ok. 3 mln złotych na kolejne nabory i funkcjonowanie biura.
fot. archiwum RF

Dodaj komentarz