Jesteś aktywny? Zgłoś swoją inicjatywę do konkursu!

Warto spróbować swoich sił w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Trzy najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone bonami pieniężnymi.

Konkurs na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017” jest skierowany do organizacji pozarządowych aktywnych w lokalnym środowisku oraz grup nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) w gminach znajdujących się na terenie partnerstwa. Są to następujące gminy: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska oraz Miękinia.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców.

Organizacja, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca organizatorzy przewidzieli bony o wartości odpowiednio 300 i 100 złotych.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony partnerstwa. Inicjatywy należy zgłaszać do 23 października 2017r. osobiście lub przesłać pocztą na adres: LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice (decyduje data wpływu do biura).

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fot. Kraina Łęgów Odrzańskich via Facebook

Dodaj komentarz