Jesień sprzyja grębocickim inwestycjom

Remonty dróg, budowa parkingu – to niektóre tylko inwestycje prowadzone w ostatnim czasie w gminie Grębocice. Niektóre właśnie się zakończyły, inne trwają.

– W Grodowcu zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej – informuje Monika Lichodziejewska z Urzędu Gminy Grębocice. – Prace polegały na sfrezowaniu starego asfaltu i położeniu nowej warstwy mineralno – asfaltowej. Inwestycja w całości sfinansowana została przez gminę.

Z kolei w Żabicach wyremontowano odcinek gminnej drogi polnej. Teraz są tam betonowe płyty. Przy wkładzie finansowym gminy przebudowano również drogi powiatowe: w Świninie i w Obiszowie, od świetlicy wiejskiej w kierunku Jerzmanowej. Obecnie, trwa przebudowa drogi gminnej w Starej Rzece, od świetlicy wiejskiej do bloków, a w Rzeczycy, na osiedlu przy blokach, powstaje parking samochodowy z wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych. Teren ten zostanie też oświetlony.

– Przy ulicy Parkowej w Grębocicach rozpoczęto prace związane z likwidacją nadziemnej linii średniego napięcia, w miejscu której powstanie podziemna linia średniego napięcia – dodaje Monika Lichodziejewska. – Prace te wykonywane są w celu usunięcia kolizji związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na jednej z działek, na której od strony ulicy Wspólnej wykonany zostanie parking samochodowy.

W Żabicach zaś rozpoczął się czwarty etap przebudowy drogi powiatowej. Obecnie wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Ta inwestycja także współfinansowana jest przez gminę.

Fot. UG Grębocice

Dodaj komentarz