Jeleniogórzan nie interesuje przyłączenie Wojcieszowa do ich powiatu

Jeleniogórzanie nie są zainteresowani przyłączeniem gminy Wojcieszów do swojego powiatu. Taki wniosek można wysnuć na podstawie frekwencji podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych w tej sprawie. W ciągu dwóch tygodni swoją opinię na temat zmiany granic administracyjnych wyraziło zaledwie 86 osób.

Widać, że na zmianach administracyjnych powiatu zależy tylko mieszkańcom samej zainteresowanej gminy Wojcieszów, którzy już od wielu lat usilnie, choć bezskutecznie, starają się odłączyć od powiatu złotoryjskiego. Od 10 do 24 sierpnia okazję do wypowiedzenia się w tej sprawie mieli mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego, do którego miałaby dołączyć gmina Wojcieszów. Okazuje się, że z tej okazji skorzystała zaledwie garstka osób.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 86 osób, z czego aż 33 oddane głosy były nieważne. Powodem nieważności głosów były zazwyczaj brak wskazania danych osobowych lub brak wyrażenia odpowiednich zgód przy ankietach elektronicznych. Wśród prawidłowo wypełnionych ankiet, na „tak” (czyli za przyłączeniem gminy Wojcieszów do powiatu jeleniogórskiego) było 49 osób, zaś przeciw były cztery osoby. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dodajmy, że powiat jeleniogórski zamieszkuje ponad 61 tys. osób, a uprawnionych do głosowania jest ponad 40 tys. Zatem, nie wdając się w szczegółowe obliczenia, frekwencja nie wyniosła nawet pół procenta. Można więc przypuszczać, że do zmian na mapie administracyjnej, przynajmniej na razie, nie dojdzie. Wprawdzie wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego,  to jednak trudno się spodziewać, żeby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który podejmie ostateczną decyzje w tej sprawie, przychylił się do żądań większości wojcieszowian.

Przypomnijmy, że niedawno podobne ankiety przeprowadzono także w powiecie złotoryjskim. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Dodaj komentarz