Jaworscy policjanci włączają się do ogólnopolskiego protestu (WIDEO)

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze  od 1 listopada włączają  się w akcję protestacyjną „Jeżdżę bezpiecznie. Popieram protest policjantów”. Za wykroczenia funkcjonariusze nie będą nakładać mandatów a jedynie stosować pouczenia (oczywiście wszystko w sytuacjach dopuszczonych prawem). Policjanci żądają 20% waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i dodatków progresywnych od 1 stycznia 2023 roku.

– Akcja polegać ma na stosowaniu pouczeń, czyli środków oddziaływania wychowawczego, przewidzianych w art. 41 Kodeksu Wykroczeń zamiast nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za te wykroczenia, za które taki środek może być zastosowany zgodnie z prawem. Decyzja o tym czy zastosować pouczenie czy nałożyć mandat karny należy tylko i wyłącznie do policjanta, który ujawnił wykroczenie. Żadnemu z przełożonych nie wolno w to rozstrzygniecie ingerować. Tę formę protestu NSZZ Policjantów opracował i wykorzystywał już 4 lata temu. Liberalne podejście policjantów szczególnie do uczestników ruchu drogowego, oprócz spadku wpływów do budżetu państwa zaowocowało wówczas poprawą bezpieczeństwa w tym obszarze. Znalazło to swoje potwierdzenie w danych gromadzonych i publikowanych przez Policję. Efektywność tej konkretnej formy protestu spowodowała, że NSZZ Policjantów sięgnął po nią ponownie, chociaż spór z Rządem ma dzisiaj nieco inną strukturę. W obecnym sporze chodzi o dodatkowe pieniądze na uzupełnienie waloryzacji do poziomu rzeczywistej inflacji – informuje zarząd NSZZ Policjantów.
Związek podkreśla, że tak naprawdę nie oczekuje podwyżki, ale nie godzi się na obniżkę, czyli na utratę wartości uposażeń, które na przestrzeni ostatnich lat udało się znacząco poprawić i ustabilizować w ten sposób sytuację kadrową w policji. Wdrażana od jutra akcja ma skłonić rząd do wygospodarowania dodatkowych środków na służby mundurowe a społeczeństwo – do słuszności żądań. NSZZ Policjantów, podobnie jak cała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekonuje, że od rozwiązania tego sporu zależy bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Jeśli bowiem Rząd nie zgodzi się na spełnienie tych postulatów, z Policji odejdą tysiące doświadczonych policjantów, osłabiając jej skuteczność. Rozpoczęcie akcji „Jeżdżę Bezpiecznie, Popieram Protest Policjantów” zbiega się z tegoroczną akcją „Znicz” – podaje za biurem prasowym Zarządu Głównego  Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów  Krzysztof Juckiewicz z KPP Jawor (na zdjęciu).

Materiał wideo TV Regionalna.pl:

Dodaj komentarz