JAWOR/REGION. Bezpłatnie przeszkolą bezrobotnych

plakatTrwa projekt pod nazwą „Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku”. Z bezpłatnych szkoleń zawodowych mogą skorzystać osoby, które są w okresie wypowiedzenia lub straciły pracę najwyżej pół roku temu. Oferta skierowana jest do mieszkańców całego województwa dolnośląskiego. Projekt realizuje Agencja Rozwoju Społecznego „ARS” w Legnicy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

– Osoby zainteresowane spotkają się najpierw z doradcą zawodowym – mówi Beata Ziółkowska, menedżer do spraw szkoleń. – Spotkanie ma pomóc ustalić odpowiedni zawód oraz docelowe miejsce zatrudnienia, a następnie także potrzebne kwalifikacje, które należy zdobyć – dodaje.

Dopiero po wybraniu konkretnego zawodu organizowane jest szkolenie. – Nie zawsze odbywają się one grupowo, możliwe są także indywidualne spotkania – mówi Beata Ziółkowska. Projekt przewiduje także poradnictwo psychologiczne. Fachowiec udzieli pomocy w zakresie podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy szkoleń mają szansę na stypendium. Natomiast osoby, które po zakończeniu szkolenia znajdą pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania dostaną dodatek relokacyjny w wysokości 5 tysięcy złotych.

Informacji udziela menedżer do spraw szkoleń Beata Ziółkowska pod nr telefonu 71/3434642.

Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

JW, DRM/MAT. ORGANIZATORA

Dodaj komentarz