JAWOR. Wydział komunikacji w innym miejscu

StarostwoW Jaworze przy ulicy Wrocławskiej do tej pory znajdował się oddział banku oraz Starostwo Powiatowe. Od dłuższego czasu trwały negocjacje pomiędzy instytucjami, aby siedzibę banku przenieść w inne miejsce, a pomieszczenia po nim zagospodarować na rzecz starostwa. Rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy i od teraz bank będzie się mieścić w zupełnie innym miejscu.

Przeniesienie placówki bankowej do innej siedziby na terenie Jawora stworzyło szansę na dogodniejsze rozmieszczenie biur Starostwa  oraz usprawnienie funkcjonowania  urzędu. W tym celu podpisano umowę notarialną, a następnie przekazano pomieszczenia wraz z wyposażeniem. W miejscu tym planowane jest przeniesienie wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz kasy.

Wychodząc naprzeciw petentom starostwo zamierza udostępnić mieszkańcom bankomat.

Zanim jednak nastąpi planowana zmiana organizacyjna , konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych, które pozwolą przystosować  lokal do nowej funkcji.

źródło: powiat.jawor-org.pl

Dodaj komentarz