JAWOR. Bojowy mercedes dla pożarników

(8)Nowoczesny wóz strażacki, za ponad 750 tys. zł, to nowy nabytek jaworskich strażaków. Gmina pomogła w sfinansowaniu zakupu bojowego pojazdu, przekazując na ten cel 200 tys. zł. Powód doi świętowania ma ponadto OSP w Jaworze, która została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminy i powiatu oraz komendanci straży pożarnej i policji.

Mercedes atego 1530, to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym. Na jego wyposażenie składają się m.in. zbiorniki wodny i na środek pianotwórczy, autopompa, wyciągarka elektryczna, zestaw ratownictwa medycznego z defibrylatorem, wykrywacz gazów, kamera termowizyjna, zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego i ledowy maszt oświetleniowy. Nie zabrakło także piły do cięcia drewna, betonu i stali, pływającej motopompy wodnej, wentylatora oddymiającego, aparatu oddechowego i innych niezbędnych do pracy podczas akcji ratowniczej sprzętów.

(7)Nowy samochód bojowy zakupiono dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, Starostwu Powiatowemu w Jaworze oraz gminy Jawor.

Dzięki otrzymaniu nowego samochodu ratowniczego, zawodowa straż mogła przekazać ochotnikom z Jawora jeden ze swoich wysłużonych wozów. I tak OSP wzbogaciła się o samochód bojowy marki MAN.

To jednak nie koniec pomocy dla strażaków. Dodatkowo burmistrz zapewnił, że w nowym roku gmina przeznaczy 100 tys. zł na remont dachu w budynku OSP przy ul. Mickiewicza. Zakupione zostanie także nowe umundurowanie dla ochotników z gminnej OSP.

– Strażacy OSP Jawor od wielu lat czekali oraz przygotowywali się do włączenia w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. By spełnić wymagania jednostkę przygotowywano sprzętowo, osobowo oraz pod względem wyszkolenia. Cieszę się, że jaworskie OSP dołączyło to elity jednostek ochotniczych straży pożarnych w Polsce – mówił podczas uroczystości przekazania wozu burmistrz Emilian Bera.

ŹRÓDŁO UM JAWOR

Dodaj komentarz