JAWOR. Będą opiniować i konsultować

Rada-PożytkuW jaworskim starostwie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Gremium to składa się z dziewięciu członków. Są przedstawiciele organizacji pozarządowych i zarządu powiatu, a dwóch delegowała rada powiatu.
Podczas posiedzenia starosta Stanisław Laskowski wręczył członkom Rady akty powołania. Potem wybrano prezydium. Przewodniczącym został Piotr Pieniążek z zarządu powiatu, zastępcą – Michał Czarnecki, Komendant Hufca ZHP w Jaworze, a sekretarzem Beata Janas, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w starostwie.
Podczas kolejnego spotkania, które zaplanowano na 24 maja, opracowany zostanie regulamin działalności Rady.
Dodajmy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu oraz programów współpracy z organizacjami.

UR/ŹRÓDŁO: STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE/FOT. AS

Dodaj komentarz