Grupa wsparcia dla opiekunów

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie niebawem ruszy grupa wsparcia „Pomyśl o sobie”, stworzona z myślą o opiekunach osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Spotkania grupy trwać będą od 30 stycznia do 27 listopada przyszłego roku w głogowskim MOPS-ie. Cel? Wspieranie uczestników w przezwyciężaniu trudności, z jakimi spotykają się podczas opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także rozwój świadomości ich własnych potrzeb, zmniejszenie poczucia osamotnienia i bezradności czy wzbogacenie wiedzy na tematy związane z długotrwałą opieką.

Spotkania organizuje zespół ds. rodziny i działań środowiskowych. Prowadzić będzie je pedagog Aurelia Plichta.

Dodaj komentarz