Gminy o funkcjonowaniu edukacji

Dziś i jutro przedstawiciele ok. 10 gmin z całego kraju będą zajmować się kwestią merytorycznych i finansowych wskaźników oświatowych na przykładzie m.in. Legnicy. Nad Kaczawę przyjechała 20-osobowa Grupa Wymiany Doświadczeń, która działa w Związku Miast Polskich.

Wizyta rozpoczyna się dziś, 9 bm., i potrwa do jutra. Przedstawiciele Grupy, reprezentujący w sumie ok. 10 gmin z całej Polski, zajma się analizą oświatowych wskaźników na przykładzie nadkaczawskiego miasta.

Jak tłumaczą miejscowi urzędnicy, opracowane wyniki analiz posłużą monitorowaniu usług publicznych. To projekt realizowany przez ZMP oraz jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

Dodaj komentarz