GMINA GŁOGÓW. Remontują w szkołach i przedszkolach

RuszowiceW gminie Głogów rozpoczęła się ekologiczna modernizacja boisk w Ruszowicach i Serbach. Inwestycja będzie kosztować ponad 330 tys. zł, z czego 238 tys. zł to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader.

Zakres robót obejmuje modernizację szatni sportowych (docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacje) z montażem instalacji solarnych. Powstaną też nowe trybuny sportowe i ławki. Pojawią się tablice informacyjne. Całość uzupełni nasadzenie zieleni. W pierwszym etapie całego projektu wykonane zostaną prace w Ruszowicach (na zdj.).

Kolejnym, dużym zadaniem w gminie jest modernizacja oddziałów przedszkolnych. Na ten cel samorząd także otrzymał dotację (ponad 256 tys. zł). Wykonawca prac zostanie wybrany jeszcze w sierpniu. Przy placówkach działających w Zespole Szkół w Przedmościu i w Szkole Podstawowej w Wilkowie powstaną nowe place zabaw (urządzenia, bezpieczna nawierzchnia). Oba oddziały doposażone zostaną, między innymi, w zabawki, pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt elektroniczny (komputer, rzutnik, telewizor, miniwieża, odtwarzacz dvd, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem).

Poza tym, w SP w Wilkowie przeprowadzona zostanie termomodernizacja, na którą gmina również otrzymała unijną dotację w wysokości ponad 1,2 mln zł (cała inwestycja będzie kosztować ponad 1,5 mln zł). W ramach robót wymienione będzie pokrycie dachowe i wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania z przebudową kotłowni. Na dachu szkoły pojawią się urządzenia fotowoltaiczne. – Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy tego zadania został ogłoszony – informuje wójt gminy Andrzej Krzemień.

UR/FOT. UG GŁOGÓW

Dodaj komentarz