GMINA GŁOGÓW. Będą warsztaty przyrodnicze

GMINA_GLOGOWW szkołach gminy wiejskiej Głogów zorganizowane zostaną warsztaty animacyjno-edukacyjne na tematy przyrodnicze, a także zasad gospodarowania odpadami i recyklingu. Wezmą w nich udział  dla dzieci z klas I – III.

Warsztaty trwać będą od 1 października do 15 listopada. Zaplanowano zajęcia terenowe oraz wydanie zeszytu z zadaniami dotyczącymi ochrony środowiska, by przekazać w ciekawy sposób wiedzę przyrodniczą na temat regionu, w którym uczą się dzieci (obszar NATURA 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne), ale też poinformować o podstawowych zasadach ekologicznego zachowania, segregacji odpadów i recyklingu.

Całkowity koszt tej akcji wyniesie 9,5 tys. zł, z czego 5,9oo zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

UR/FOT. UG GŁOGÓW

Dodaj komentarz