GŁOGÓW/REGION. Policja czeka na kandydatów

kaletaPonad 300 funkcjonariuszy ma być przyjętych w tym roku do służby w dolnośląskich jednostkach, w tym m.in. w komendach powiatowych w Głogowie, Górze, Jaworze, Lubinie, Polkowicach i Złotoryi, a w Legnicy – w komendzie miejskiej oraz w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w kilku terminach: 2 kwietnia (60 osób), 2 lipca (90), 5 października (53), 2 grudnia (30) oraz 30 grudnia (83). Muszą oni spełnić kilka warunków, m.in. mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie, a także uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat nie może też być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, także skarbowe. Bardzo ważna jest również zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych.

– Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w siedzibach poszczególnych komend, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15 – informuje podinsp. Bogdan Kaleta (na zdj.) z głogowskiej jednostki.

Trzeba przynieść ze sobą dokumenty: podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), a w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy czy służby (oryginały dokumentów do wglądu), książeczkę  wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową. Poza tym, trzeba mieć dokument potwierdzający tożsamość.

– Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie – dodaje Bogdan Kaleta. – Dostępny jest on także na stronach internetowych  Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

Podczas kwalifikacji preferowani będą kandydaci, którzy mają: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (szczególnie o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne0, wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie, tytuł ratownika albo ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, a także w dziedzinie nurkowania oraz do prowadzenia łodzi motorowej. Dobrze jest też mieć prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronach internetowych Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w komendach oraz pod numerem telefonu 71 340 40 44.

UR/ŹRÓDŁO: KPP GŁOGÓW

Dodaj komentarz