GŁOGÓW/REGION. „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”

zanim_podpisz_01To nowa kampania społeczna, która ma zwrócić uwagę na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych. Chodzi przede wszystkim o zaciąganie wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, a także korzystanie z usług finansowych, które nie są pod szczególnym nadzorem państwa. Jednym z patronów akcji jest Policja.

– Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent – informują organizatorzy kampanii. – Dlatego nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów.

Bohaterem akcji jest pani Krystyna, która przed świętami zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 4000 złotych. Na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl można śledzić, jak każdego dnia rośnie jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.
Znajdują się tam też m.in. informacje na temat bezpieczeństwa na rynku finansowym, czterech zasad bezpiecznych pożyczek, a także informacje o niebezpiecznych kruczkach prawnych stosowanych w umowach.
Z kontroli przeprowadzonej w 2013 roku przez UOKiK wynika m.in., że dla części firm pożyczkowych głównym źródłem przychodów nie były odsetki od udzielonych pożyczek, ale różnego rodzaju prowizje i opłaty ponoszone przez konsumentów, które niekiedy nie były zwracane nawet w sytuacji odmowy udzielenia pożyczki.
Podmioty, które świadczą usługi pośrednictwa kredytowego, a także firmy pożyczkowe nie są w Polsce objęte nadzorem KNF i nie muszą mieć licencji, by prowadzić działalność. Nie muszą się też rejestrować, dlatego trudno określić, ile ich rzeczywiście jest.
– Zainteresowanych zapraszamy do współpracy przy kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!” – zachęcają organizatorzy.
Akcja jest współorganizowana przez: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspierają ją Telewizja Polska oraz Polskie Radio.
UR/ŹRÓDŁO: KPP GŁOGÓW

Dodaj komentarz