GŁOGÓW. Zmiany w ratuszu, ale zwolnień nie ma

GLOG_WIEZAZmieniły się kompetencje zastępców prezydenta Głogowa, a tym samym – struktura organizacyjna urzędu miejskiego. Nowa obowiązuje już od dziś.

– Liczba wydziałów zmniejszyła się o dwa, ale żaden urzędnik nie został zwolniony – zapewnia Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prezydenta miasta.

Istotne zmiany: z połączenia wydziałów komunalnego i środowiska powstał Wydział Komunalny, któremu obecnie podlega też dział gospodarki mieszkaniowej, dział pomocy społecznej i zdrowia wszedł w struktury Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, a Biuro Obsługi Mieszkańca – do Wydziału Spraw Obywatelskich. Nazwę zmienił też Wydział Komunikacji Społecznej – obecnie to Wydział Promocji.

Jeśli chodzi o kompetencje, to prezydentowi Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi podlegają: Wydział Promocji (Dział Centrum Informacji Turystycznej), Wydział Rozwoju Miasta, BHP, USC, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Biuro Audytu, Dział Spraw Obronnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i doradca ds. komunikacji społecznej.

W pionie zastępcy prezydenta Piotra Poznańskiego są: Wydział Komunalny, Wydział Inwestycji i Dróg, Biuro ds. Właścicielskich i Przedsiębiorczości oraz Referat Zamówień Publicznych. A drugi zastępca prezydenta, Bożena Kowalczykowska, sprawuje nadzór nad Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych.

Sekretarzowi gminy podlegają zaś: Wydział Organizacyjny oraz Wydział Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowodów osobistych, Biuro Obsługi Mieszkańca).

UR

Dodaj komentarz