GŁOGÓW. Zabytek wróci do kolegiaty

GLOG_MUZEUMDo głogowskiej kolegiaty wróci zabytkowy kamienny zwornik – pochodzący z XV wieku element, który spinał sklepienia świątyni.

Obecnie znajduje się on w Muzeum Archeologiczno-Historycznym (na zdjęciu), gdzie trafił w latach 60-tych minionego wieku. Jego zabezpieczeniem zajął się ówczesny dyrektor placówki Mieczysław Kaczkowski. Zwornik jest jednym z elementów wystawy pt. Pamięć kamienia”.

Odbudowa kolegiaty trwa od lat i jest już na takim etapie, że jej elementy, jakie zachowały się dzięki muzeum, mogą stopniowo do nie wracać. O przekazanie zabytku zwrócił się do dyrektora placówki prof. Olgierd Czerner, który wspiera odbudowę świątyni.

– Zgodę na przekazanie zabytkowego obiektu, który jest w zbiorach muzeum, musi wydać minister kultury, a wcześniej wniosek w tej sprawie musi pozytywnie zaopiniować rada muzealna – informuje dyrektor Leszek Lenarczyk na stronie internetowej MAH.

UR

Dodaj komentarz