GŁOGÓW. Więcej sprzętu w szkolnych gabinetach medycznych

GLOG_STAROS1Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w dziewięciu głogowskich szkołach ponadgimnazjalnych zostaną doposażone w nowy sprzęt i materiały. Na ten cel powiat otrzymał dodatkowo 45 tys. zł w ramach ogólnej subwencji oświatowej. 

– Wymiana sprzętu i wyposażenia pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na rzecz uczniów naszych szkół – informuje Bartłomiej Adamczak, rzecznik starostwa. – Z uwagi na dużą liczbę uczniów, jest to niezbędne do prowadzenia prawidłowej opieki medycznej. W szkołach często dochodzi do różnego rodzaju urazów. Są to, na przykład, zwichnięcia, złamania, skręcenia czy zasłabnięcia. Obecnie coraz więcej uczniów miewa choroby przewlekłe typu epilepsja, cukrzyca, niedoczynność tarczycy. Ponadto, pielęgniarki szkolne przeprowadzają obowiązkowe testy przesiewowe w rocznikach bilansowych oraz opiekują się uczniami z grup dyspanseryjnych – dodaje.

Po pięć tysięcy złotych trafi do: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, Technikum nr 6, Zespołu Szkół Politechnicznych oraz do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. Pielęgniarki prowadzą w nich głównie profilaktykę ogólną, poradnictwo ambulatoryjne oraz oświatę zdrowotną.

UR

Dodaj komentarz