GŁOGÓW. W ratuszu podzielą pieniądze

GLOG_RAT_TEATRZa kilka dni będzie wiadomo, ile pieniędzy dostaną w tym roku głogowskie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i kluby sportowe, które złożyły oferty w trzech konkursach ogłoszonych przez urząd miasta. W sumie, do podziału, jest około 6 mln zł.

W zakresie kultury wsparcie finansowe obejmie cztery grupy zadań. Na dofinansowanie festiwali, koncertów, przeglądów, warsztatów i wystaw o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, konkursów, turniejów, prezentacji promujących lokalną twórczość przeznaczono do podziału 90 tys. zł. Wpłynęły 24 oferty. A na dofinansowanie wydawnictw o charakterze kulturalnym i historycznym związanych z Głogowem jest, w sumie, 50 tys. zł (sześć ofert). Na wspieranie regionalizmu, wiedzy o mieście i regionie, do podziału jest 20 tys. zł (także sześć ofert), a na działania pod nazwą „Kultura dla Seniora” – 15 tys. zł (siedem ofert).

Więcej pieniędzy jest w kolejnym konkursie – na zadania publiczne. Na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia przeznaczono, w sumie, 66 tys. zł (sześć ofert), a na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji społecznej, wspieranie rodziny i rodzicielstwa oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 574.481 zł (29 ofert).

– Na działania związane ze sportem wpłynęły 23 oferty – informuje Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prezydenta miasta.

 UR

Dodaj komentarz